• +359 2 954 95 60

Статии

Документи

При наследяване на акции наследниците придобиват в съсобственост идеални части от всяка една от акциите на акционерно дружество, по същия начин, по който възниква съсобственост и върху всяка една от останалите движими вещи и всеки един от недвижимите имоти, включени в наследствената маса.