• +359 2 954 95 60

Десислава Дойкова

Десислава Дойкова

Съдружник
Адвокат, Магистър по право

Образование и квалификация:

 • „Национален и Каподистрийски Университет на Атина, Република Гърция, Юридически факултет (1990 г. – 1995 г.)
 • Руско училище „Александър Пушкин” в гр. Варна, България (1978 г. - 1985 г.)
 • IV Езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри” в гр. Варна, България (1985 г. - 1988 г.) с изучаване на френски език
 • Колеж „Сейнт Лоурънс”, Британското училище в Гърция (1988 г. – 1990 г.)
 • Успешно положени изпити за получаване на нива „О” (завършване на средно образование в Обединеното Кралство Великобритания) пред компетентната комисия в гр. Лондон

Езици:

 • български
 • английски
 • гръцки
 • френски
 • руски

Участие в професионални и бизнес организации:

 • Член на Софийската адвокатска колегия (1997 г. – понастоящем)
 • Представител на Тодоров и Дойкова Адвокатско дружество в Сдружение „Гръцки Бизнес Съвет в България”
 • Включена в препоръчителния списък на адвокатите в България, които владеят гръцки език, към Посолството на Република Гърция в България

Практика:

 • Банкиране и финансиране
 • Данъчно облагане
 • Енергийно регулиране и околна среда
 • Застраховане
 • Интелектуална собственост
 • Конкуренция, корпоративни въпроси
 • Медии, информационни технологии и телекомуникации
 • Недвижима собственост
 • Несъстоятелност и принудително изпълнение
 • Обществени поръчки
 • Преобразуване и придобиване на компании
 • Проектно финансиране и строителство
 • Съдопроизводство и арбитраж
 • Човешки ресурси.