• +359 2 954 95 60

Фармацевтика и козметика

Хапчета

Фармацевтика и козметика

В областта на фармацевтичната и козметичната индустрия ние предоставяме юридически услуги на дружества, произвеждащи и търгуващи с фармацевтични и козметични продукти във връзка с ежедневния им бизнес, отношенията с доставчици и клиенти, спазването на законодателството за защита на конкуренцията и за защита на потребителите, отношенията с регулаторните органи и разрешаването на административни, трудово-правни и търговски спорове по съдебен ред.