• +359 2 954 95 60

Търговия

Европалети

Търговия

Ние предоставяме ежедневни юридически услуги на търговски дружества, осъществяващи търговия със стоки и услуги, търговско представителство и дистрибуция на продуцти, включително изготвяне на търговски договори и обезпечителни документи, като записи на заповед, менителници, договори за поръчителство, договори за залог и др., осъществяване на отношенията с клиенти и разрешаването на търговски спорове по съдебен ред.