• +359 2 954 95 60

Недвижими имоти

Фасада на сграда

Недвижими имоти

Ние предоставяме юридически услуги на физически лица и търговски дружества във връзка с придобиването на недвижими имоти – урегулирани поземлени имоти, земя със стопанско предназначение и земеделска земя, жилищни, индустриални и офис сгради, включително извършване на проверки в регистъра за недвижимите имоти, изготвяне на предварителни договори и нотариални актове, както и във връзка с обезпечаване на сделки или събиране на вземания чрез ипотека или възбрана на недвижими имоти.